Korzyści z bycia wdzięcznym.

Bycie wdzięcznym jest jedną z najważniejszych cech, które powinniśmy pielęgnować w sobie. Wdzięczność to umiejętność doceniania tego, co mamy i co otrzymujemy od innych. Może wydawać się, że nie ma to dużego znaczenia, ale w rzeczywistości wdzięczność ma wiele korzyści.

Po pierwsze, być wdzięcznym sprawia, że jesteśmy bardziej szczęśliwi. Kiedy widzimy pozytywne strony życia i cieszymy się z drobnych przyjemności, nasze samopoczucie poprawia się znacznie. Wdzięczność pozwala nam dostrzegać dobro wokół nas, nawet w sytuacjach trudnych czy nieprzyjemnych.

Po drugie, wdzięczność pomaga nam lepiej radzić sobie z stresem i trudnościami. Zdolność do doceniania wszystkiego, co dobre w naszym życiu, sprawia, że potrafimy lepiej radzić sobie z problemami i nie poddajemy się łatwo. Dzięki wdzięczności jesteśmy bardziej optymistycznie nastawieni do życia.

Po trzecie, być wdzięcznym wzmacnia nasze relacje z innymi ludźmi. Docenianie ich pomocy, wsparcia i dobroci sprawia, że nasza więź staje się silniejsza. Innym ludziom również miło jest słyszeć, że ich gesty są doceniane i cenione.

Wreszcie, wdzięczność ułatwia nam rozwijanie pozytywnych nawyków i postaw. Osoby wdzięczne częściej praktykują wdzięczność, dzięki temu są bardziej pozytywne, otwarte i życzliwe wobec innych. Dzięki temu tworzą pozytywny łańcuch wzajemnej dobroci i wsparcia.

Praktykowanie wdzięczności tylko 5 minut dziennie wydłuża Twoje życie w dobrostanie o co najmniej 10%.

Wszystko co zapisane, działa w Twoim życiu mocniej, a zatem warto prowadzić dziennik wdzięczności podzielony na okna. Pisz i wzmacniaj swój dobrostan. Za każdym razem napisz za co jesteś wdzięczny i dlaczego, co Ci to daje, czego Cię uczy, co możesz z tego doświadczenia zapamiętać, jakie wnioski wyciągnąć.
1. Okno darów zwyczajnych. Dary zwyczajne to inaczej dary codzienne, poranna kawa, zdrowie, życie, słońce, niebieskie niebo, rodzina, internet, woda, dach nad głową.
To, co dla Ciebie jest darem zwyczajnym, dla kogoś innego może być bardzo wyjątkowe, zatem warto za to podziękować.
2. Okno darów nadzwyczajnych. Dary nadzwyczajne to takie dary, które Cię zaskoczyły danego dnia, to coś niespodziewanego, co się wydarzyło w Twoim życiu. Pełna swoboda to może być słońce zamiast deszczu, ale może być odwiedziny osoby, której dawno nie widziałeś, prezent od bliskiej osoby, nowe słowo wypowiedziane przez Twoje dziecko.
3. Okno darów duchowych. Okna duchowe to ktoś lub coś co Cię danego dnia zainspirowało: post, medytacja, słowo, film, cokolwiek co przyczynia się do Twojego wzrostu.
4. Okna darów trudnych. Okna trudu to te okna, które dotyczą trudnych, czasem traumatycznych doświadczeń. Na ogół potrafisz być wdzięczny za nie po dłuższym czasie, patrząc z szerszej perspektywy, po tym jak podniosłeś się.z „gruzów”. Próbuj na tyle, ile potrafisz zobaczyć siłę w trudnościach jakich doświadczasz.

Jak działa wdzięczność w różnych obszarach?

Wymiar emocjonalny

 • obniżenie stresu, większy spokój, uczucie zrelaksowania
 • zmniejszenie zazdrości, zawiści w stosunku do innych ludzi
 • ogólne dobre samopoczucie
 • większa sprężystość/rezyliencja

Wymiar społeczny

 • większa życzliwość
 • poprawa relacji międzyludzkich
 • głębsze relacje z przyjaciółmi
 • poprawa relacji z bliskimi

Zdrowie

 • dobry wpływ na długowieczność
 • lepszy sen
 • większa odporność
 • wyższy poziom energii do działania
 • poprawa witalności

Wymiar osobowości

 • mniej egoistyczne myślenie i działanie
 • podwyższenie pewności i wiary w siebie
 • zwiększenie optymizmu i dobrego podejścia do życia
 • mniejsze 'przywiązanie’ do materialistycznego wymiary życia

Wymiar zawodowy:

 • poprawa relacji, lepszy networking
 • bardziej efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • szybsze osiąganie celów
 • poprawa decyzyjności

Jak warto praktykować wdzięczność?

Badania wskazują, że wszystko co zapisane ma większą moc. Nie jest to myślenie magiczne. Pisanie między innymi porządkuje myśli. Pisanie daje nam możliwość powrotu do tego co zakładamy. Pisanie powoduje, że szybciej i bardziej efektywnie osiągamy to, co chcemy. To samo dzieje się w przypadku pisania dziennika wdzięczności. Mamy okazję zatrzymać się i zanurzyć w obfitości życia zamiast w brakach. Porządkujemy myśli i mamy możliwość spojrzeć na to, ile mamy rzeczy, za które możemy być wdzięczni. Dziennik wdzięczności to jedna z interwencji pozytywnych. W praktyce oznacza to, że możemy stosować tę technikę tyle razy, aby sprawiało nam to radość. Kiedy stosujemy interwencję zbyt często, jest duża szansa, że nam się szybko znudzi. Kiedy natomiast stosujemy interwencję zbyt rzadko, nie odczujemy pozytywnych jej efektów.

Wdzięczność to zatem nie tylko piękna cecha charakteru, ale również droga do pełniejszego, szczęśliwszego i bardziej satysfakcjonującego życia. Dlatego warto pielęgnować w sobie wdzięczność i doceniać wszystko, co dobre w naszym życiu.