Konsultacja 1:1

300.00

Dzięki naszym sesjom coachingowym, będziesz mógł rozwijać się na wszystkich płaszczyznach jednocześnie, co przełoży się na większą pewność siebie, wewnętrzny spokój, lepsze relacje i osiągnięcie swoich celów z większą łatwością.

Zacznij już dziś pracować nad swoim całkowitym dobrostanem i rozwojem osobistym!

Opis

„Zbalansowane życie poprzez holistyczne wsparcie”

Spotkania holistyczny life coaching są dedykowane osobom, które poszukują wsparcia w różnych obszarach swojego życia, takich jak zdrowie, relacje, kariera czy rozwój osobisty.

Dzięki naszym sesjom coachingowym, będziesz mógł rozwijać się na wszystkich płaszczyznach jednocześnie, co przełoży się na większą pewność siebie, wewnętrzny spokój, lepsze relacje i osiągnięcie swoich celów z większą łatwością.

Zacznij już dziś pracować nad swoim dobrostanem i rozwojem osobistym!

Dla kogo:

 • tkwisz w sytuacji prywatnej lub zawodowej, którą postawiłeś zmienić
 • chcesz poprawić jakość życia i sięgać po więcej niż do tej pory 
 • chcesz zmaksymalizować sprawstwo i decyzyjność
 • Twoja samoocena jest uzależniona od czynników zewnętrznych i chcesz to zmienić
 • chcesz bardziej zaufać sobie i uodpornić się na opinie innych ludzi
 • pragniesz nauczyć się wyznaczać cele, aby móc je sprawnie osiągać
 • chcesz bardziej uwierzyć w siebie i zyskać większą pewność siebie
 • pragniesz nauczyć się panować nad swoimi myślami 
 • chcesz efektywniej regulować emocje, aby były Twoim sprzymierzeńcem

Korzyści z naszych sesji coachingowych:

 • Rozwijanie samoświadomości i samorozwoju – sesje coachingowe pomagają zrozumieć swoje cele, wartości, mocne strony oraz obszary do poprawy. Dzięki temu można świadomie pracować nad swoim rozwojem osobistym i zawodowym.
 • Kierowanie uwagi na cel – coaching pomaga skupić się na swoich celach i planować konkretne kroki, które pozwolą je osiągnąć. Coaching pomaga również wyznaczyć długoterminowe cele i strategie działań.
 • Podnoszenie pewności siebie – sesje coachingowe pomagają zwiększyć pewność siebie oraz zaufanie we własne umiejętności i możliwości. Dzięki temu stajesz się bardziej zdeterminowany i skuteczny w dążeniu do swoich celów.
 • Poprawa relacji z innymi – coaching może pomóc w lepszym porozumiewaniu się z innymi, zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Może także pomóc w budowaniu bardziej satysfakcjonujących relacji i rozwiązywaniu konfliktów.
 • Zwiększenie efektywności i kreatywności – coaching pomaga rozwijać swoje umiejętności zarządzania czasem, organizacji pracy oraz podejmowania decyzji. Dzięki temu stajesz się efektywny w realizacji swoich celów i bardziej kreatywny w rozwiązywaniu problemów.
 • Poprawa zdrowia i samopoczucia – coaching może pomóc zidentyfikować obszary Twojego życia, które wymagają poprawy, np. w obszarze zdrowia, relaksu czy równowagi między pracą a życiem prywatnym. Dzięki temu uczysz się polepszać swoje samopoczucie i jakość życia.
 • Zwiększenie motywacji i skuteczności działania– coaching może pomóc zidentyfikować i przezwyciężyć blokady, przekonania ograniczające i inne przeszkody, które utrudniają osiągnięcie celów. Dzięki temu rośnie motywowacja i skuteczność w działaniu.

 

Po dokonaniu zakupu usługi skontaktuj się ze mną w celu uzgodnienia terminu sesji: nadobre.magdalena@gmail.com; 730 488 195.