Praca nad uzdrawianiem relacji z wewnętrznym dzieckiem.

Praca terapeutyczna z wewnętrznym dzieckiem polega na pracy z traumatycznymi doświadczeniami, emocjami i wzorcami zachowań pochodzącymi z dzieciństwa. Terapeuta pomaga klientowi identyfikować i zrozumieć te emocje oraz wspiera go w procesie uzdrawiania i transformacji. Uświadamia także, że będąc osobą dorosłą można zabezpieczyć potrzeby, które zostały zaniedbane podczas dzieciństwa. Jeśli nie zostaną one zabezpieczone, osoba dorosła będzie miała tendencję do nawiązywania relacji fizycznie i jednocześnie pozornie jako dorosły, faktycznie jednak będzie nieustannie łaknąć uwagi i zaspokojenia potrzeb z pozycji dziecka. Ten wieczny „głód”, kiedy się go odkryje w procesie terapii należy zaspokoić samemu. W procesie uzdrawiania terapeuta, holistyczny coach powinien wskazać konkretne sposoby. Trzeba mieć świadomość, że wymaga to czas i regularnej praktyki. Wówczas jest szansa na zbudowanie relacji zdrowej i obfitej opartej na miłości, a nie braku. Jest to jeden z elementów

integracji wewnętrznego dziecka z dorosłą częścią własnej osobowości.

Podczas pracy terapeutycznej z wewnętrznym dzieckiem, terapeuta może korzystać z różnych technik. Wizualizacje, praca z marzeniami, psychodrama, terapia ruchu, praca z obrazem ciała to niektóre z nich. Niezwykle istotne jest również budowanie bezpiecznej i zaufanej relacji terapeutycznej. Konieczne jest, aby klient poczuł się swobodnie i mógł otwarcie wyrażać swoje emocje.

Często „spotkanie” z wewnętrznym dzieckiem wywołuje określone nieprzyjemne emocje np. niepohamowaną złość. Może to u niektórych osób wywołać niechęć do dalszej pracy. Jednym z elementów rozpoczęcia procesu jest w pierwszej kolejności poradzenie sobie z emocjami, które się pojawiły. Jeśli jest to złość warto wprowadzić element pracy z ciałem. Złość lubi być wyrażana poprzez nogi np. bieganie, skakanie, tupanie, taniec, ręce czyli boksowanie, uderzanie rakietą o łóżko, gardło czyli krzyk. Można także połączyć te elementy. Jednym z ćwiczeń jest uderzanie rękoma o kanapę i jednocześnie przy wykrzykiwanie głośno bólu, który chce się uwolnić. Można użyć do stłumienia krzyku poduszkę, którą warto po wykonanym ćwiczeniu wywietrzyć. Są to niewątpliwie niektóre z

praktycznych narzędzi do pracy z wewnętrznym dzieckiem.

Często praca z wewnętrznym dzieckiem jest konfrontacją z sytuacjami trudnymi, które zostały „zepchnięte” do podświadomości. Warto mieć świadomość, że nieuzdrowione nadal sterują naszym życiem. Konkretna praktyka prowadzi do odpuszczenia przeszłości, do ich akceptacji. W innym wypadku będą one wracały pod postacią codziennych wydarzeń i relacji w życiu. Jeśli skupisz uwagę na swoim życiu dorosłym to z pewnością znajdziesz wiele sytuacji powtarzalnych. Będą one dawały znać o sobie w różnych przebraniach po to, aby je zauważyć i zmienić.

Podczas sesji terapeutycznych można odkrywać swoje wewnętrzne dziecko, identyfikować jego potrzeby i troski oraz uczyć się, jak je pielęgnować i wyrażać w zdrowy sposób. Proces ten często prowadzi do głębokiej transformacji i uzdrawiania emocjonalnego. Pomoże to lepiej zrozumieć siebie i poprawić swoje relacje z samym sobą. Przełoży się to bezpośrednio na relacje z innymi i ze światem. Jednym z elementów pracy z wewnętrznym dzieckiem jest akceptacja swojej przeszłości i wybaczenie swoim bliskim i bardzo często wybaczenie sobie.

Odkrywanie emocji i potrzeb wewnętrznego dziecka

oraz nauczenie się dbania o jego potrzeby, owocuje tym, że zaczynasz stawiać siebie na pierwszym miejscu, zaczynasz traktować siebie jako osobę najważniejszą we własnym życiu. Twój świat zewnętrzny zaczyna się zmieniać. Nagle okazuje się, że ludzie, którzy przekraczali zwyczajowo Twoje granice przestają to robić lub po prostu „znikają” z Twojego życia. Zaczynasz coraz swobodniej czuć się z mówieniem „nie”. Znajdujesz sposoby, aby zadbać o siebie, aby lepiej się sobą zaopiekować. Jednocześnie

budujesz odporność psychiczną poprzez pracę z wewnętrznym dzieckiem.

To z kolei może także owocować zmianą stanowiska, podwyżką czy nawet zmianą pracy. W relacjach intymnych oznacza to opuszczenie toksycznych związków. Rozpoczęcie budowania nowych relacji, o zdrowym podłożu. Postrzeganie siebie jako osoby najważniejszej w Twoim życiu przekłada się na zmianę postrzegania innych ludzi i rzeczywistości. Wsłuchany w siebie i swoje potrzeby lepiej na nie odpowiadasz. Twoje zaufanie do siebie i swoich wyborów rośnie. Podejmując rozmaite decyzje nie potrzebujesz już pytać się wszystkich naokoło o zdanie. Chętniej podejmujesz działania i Twoje poczucie sprawstwa wzrasta. Ze świata, w którym tryb przetrwania i ciągłej walki jest normą wchodzisz w świat, w którym można osiągać cele i spełniać marzenia.

Podsumowując, praca terapeutyczna z wewnętrznym dzieckiem jest często procesem, który wymaga zaangażowania i cierpliwości. Jednak może przynieść wiele korzyści i w osiągnięciu większej samoświadomości, zdrowych relacji i większego poczucia spełnienia.

Jeśli chcesz poczuć moc połączenia się z wewnętrznym dzieckiem poprzez medytację to koniecznie zajrzyj tutaj: https://nadobremagdalenadurska.pl/produkt/medytacja-wewnetrzne-dziecko-audio/